FAQ's

“Chành” là 1 từ Hoa mà người Việt gốc Hoa đã sử dụng từ lâu để chỉ cộng đồng những người làm nghề vận chuyển hàng hóa và những người có liên quan...
Máy bay nhỏ thường linh hoạt, có thể hạ xuống các sân bay có đường băng ngắn. Tuy nhiên, hành khách sẽ thấy nhược điểm của chúng khi cất cánh.
Giá chênh lệch giữa vé hạng nhất và hạng phổ thông là khá lớn. Tuy nhiên, những dịch vụ ở khoang hạng nhất có đáng để du khách cắn răng mở hầu bao?

FAQ's nổi bật

Gọi điện SMS Chỉ đường